Skip to content

Iedereen kan wel eens ‘vastlopen’ in zijn of haar leven.

"Zo’n fase kan juist het begin zijn van een verandering in een goede richting."

drs. P. Visser, psycholoog

Pia Visser psycholoog
Pia Visser psycholoog

Iedereen kan wel eens ‘vastlopen’ in zijn of haar leven.

"Zo’n fase kan juist het begin zijn van een verandering in een goede richting."

drs. P. Visser, psycholoog

Wat zijn de kosten?

In 2022 is er veel veranderd in het stelsel van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De psychologische zorg werkt nu met het Zorgprestatiemodel (ZPM) Er wordt vergoed per consult. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket, maar valt wel onder het eigen risico. Dit jaar is dat 385 euro.

Wat betekent dit voor u?

U gaat eerst naar de huisarts. Die maakt een inschatting van de ernst van de problematiek. In het  geval van lichte klachten wordt u wellicht naar de POH (praktijkondersteuner huisarts) verwezen. Zijn uw klachten ernstiger (bijv. angst, depressie), dan wordt u verwezen naar de psycholoog.

En dan?

De psycholoog schat in welke behandeling u qua duur/lengte nodig heeft.

 

Dit jaar (2024) heb ik alleen een contract afgesloten met de ASR en de VGZ en alle labels die daarbij horen. Indien ik geen contract heb met uw verzekeraar, dan krijgt u de rekening thuis en kunt u deze bij de verzekeraar indienen. De vergoeding is dan afhankelijk van uw polis.

Worden alle behandelingen vergoed?

Niet allemaal. Zo is bepaald dat aanpassingsstoornissen niet worden vergoed. Indien er alleen sprake is van werk en/of relatieproblematiek, is er geen vergoeding. In sommige gevallen echter weer wel! Informeer goed bij uw verzekeraar!

Verwijzing huisarts

Deze moet voldoen aan bepaalde eisen. Waarschijnlijk weet uw huisarts dat wel, maar toch voor de
duidelijkheid:

Het volgende moet worden vermeld:

  • dat het gaat om een verwijzing naar de BGGZ
  • dat er sprake is van een DSM-5 stoornis of dat er een vermoeden hiervan is.
  • gegevens cliënt: naam, adres, geboortedatum, BSN nummer
  • gegevens huisarts, inclusief de AGB-code

Optie: zelf betalen

Misschien wilt en kunt u de behandeling zelf betalen. U kunt de factuur dan niet indienen bij de verzekeraar. U ontvangt  een rekening, een verwijzing is niet nodig. Het tarief bedraagt in dit geval 98 euro.

Adres

Psychologenpraktijk Parkstraat
Parkstraat 38a
6828 JK Arnhem

Psychologenpraktijk Parkstraat is te vinden in het centrum van Arnhem. In het Gezondheidscentrum Parkstraat zijn ook andere disciplines werkzaam.

  • AGB praktijkcode: 9404150

  • BIG-nummer: 2095738925

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden. Het meest gebruikelijk is echter dat uw huisarts verwijst. U krijgt dan van hem/haar een verwijsbrief. Vervolgens kunt u mij per telefoon benaderen om een afspraak te maken.

Ⓒ 2019 - Psychologenpraktijk Parkstraat te Arnhem